En digital læringsplatform Denne læringsplatform er udviklet af Global Aktion og giver en indføring i de grundlæggende elementer i global klimaretfærdighed. Materialet har til formål at udbrede viden om global klimaretfærdighed blandt unge danskere, samt give dem værktøjer til at engagere sig i aktivisme til fordel for global klimaretfærdighed. Vi vil redegøre for nogle af de uretfærdigheder der står centralt i det globale økonomiske system og den internationale klimapolitik. Vi vil gå i dybden med konkrete eksempler på en klimauretfærdig verden og give ordet til aktivister fra det globale syd. Til slut vil vi prøve at pege i retning af, hvad der rent faktisk skal til for at skabe en mere klimaretfærdig verden. Lad os dykke ned i materialet og sammen danne os en forståelse for global klimaretfærdighed og hvorfor det er vigtigt at arbejde for.

Vi er på vej mod en global temperaturstigning på knap tre grader, med ødelæggende konsekvenser mange steder på kloden. Alligevel prioriterer danske og internationale politikere ikke de nødvendige tiltag for at skabe mere bæredygtige og retfærdige samfund. Alt for ofte sættes økonomisk vækst over mennesker og miljø, og politikerne tilgodeser en lille elite af rige og magtfulde mennesker, på bekostning af flertallet af verdensbefolkningen.

Klimakrisen er en dobbelt ulighedskrise. Den er opstået som konsekvens af det globale nords kolonisering af det globale syd og den forurening vi har bygget vores udvikling på. Samtidig rammer konsekvenserne de mennesker der har bidraget mindst til klimakrisen hårdest. Klimakrisen er dermed grundlæggende uretfærdig. For at løse den, er det derfor nødvendigt at kæmpe for global klimaretfærdighed.

Billede fra DGUB

Selvom klima- og miljøbevidstheden i Danmark er vokset meget indenfor den sidste håndfuld år må vi anerkende, at global retfærdighed alt for længe er blevet nedprioriteret i den danske klima- og miljøbevægelse og i den offentlige debat. Det er både usolidarisk, men også kortsynet. For klimakrisen hænger uløseligt sammen med global ulighed, og derfor er tiltag der bekæmper ulighed af enhver form fuldstændig centrale for at nå i mål med den grønne omstilling. Det gør at kravet om global klimaretfærdighed er stærkere end nogensinde før.

Infoboks

Vi skelner mellem miljø og klima. Miljø dækker over vores fysiske omgivelser på eller lige under jordoverfladen eller i hav og søer. Ofte er miljøet noget vi meget direkte kan påvirke ved for eksempel at smide affald eller plante træer. Klima dækker over de dominerende vejrforhold - enten globalt eller i et bestemt område. For selvom vejret varierer meget eksisterer der generelle tendenser for vejret globalt, men disse kan kun måles over længere perioder på et eller flere årtier. Klimaforandringer er altså varige ændringer i de dominerende vejrforhold, for eksempel at de gennemsnitlige temperaturer og nedbørsmængder stiger.

Billede fra DGUB

Denne digitale læringsplatform vil i tre afsnit dykke ned i hvad global klimaretfærdighed betyder:

Del 1: Introduktion til klimaretfærdighed

Her vil vi danne os en dybere forståelse af grundlaget for den eksisterende klimauretfærdighed, ved at beskrive hvordan den globale ulighed er opstået og opretholdes, gennem systemer og institutioner, samt hvorfor den nuværende politiske kurs ikke fører os på rette vej.

Del 2: Historier fra virkeligheden

Her forsøger vi at gøre det hele mere forståeligt og konkret, ved at præsentere jer for nutidige eksempler fra Congo, Chile, Bangladesh og Nigeria, og gennem et interview med aktivisten Esteban Servat fra Argentina.

Del 3: Vejen til en klimaretfærdig verden

Alt for tit mødes vi af argumentet om, at det eksisterende system er den bedst mulige måde at indrette verden. Men der findes så mange andre måder at gøre tingene på, som ikke skaber ulighed og fattigdom, men som tværtimod kan skabe tryghed og velfærd for alle, uden samtidig at udpine planeten. Mange af alternativerne findes allerede, og dem vil vi her se nærmere på.

Alle afsnit vil indeholde undervisningsøvelser med henblik på at aktivere læserne. Øvelserne kan laves alene eller i grupper, men kan også springes over, hvis man bare ønsker at læse teksterne.

Om materialet

Materialet er udarbejdet i 2022 som en del af projektet Global Klimaaktion. Projektet er drevet af Global Aktion, en solidaritetsorganisation der arbejder med at bekæmpe global ulighed, i samarbejde med Den Grønne Ungdomsbevægelse, Fridays for Future og Teachers for Future. Vi ønsker at budskabet når så langt ud som overhovedet muligt, så materialet er frit tilgængeligt for alle og må endeligt deles og bruges i forskellige sammenhænge.

Før vi går videre vil vi rette en stor tak til vores medaktivister, som har bidraget med tekster og udtalelser til hæftet, til vores redaktører Sophia Wathne og Vasna Ramasar, og til alle jer der er med os i kampen for global klimaretfærdighed.

Skrevet af Eskil Fundal, Amanda Büchert og Louisa Mathies, 2022